Menu Content/Inhalt
Начало Eнциклопедия Енциклопедия "Приносът на българите" Хуманитаристика и философия

Вход


Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!

Кой е тук?

Хуманитаристика и философия
ПЕТЪР ДЪНОВ
/известен с духовното име Беинса Дуно/

За него Айнщайн казва:

„Всички се обращат към мен с „учителю”, но за мен съществува само един Учител и той се нарича Петър Дънов от България

„Любовта е това, без което Животът не може да съществува. Мъдростта е това без което никакво движение не съществува. Истината е това, без което никаква граница не съществува. И когато говорим за трите лица на Бога, ние разбираме: Любовта, която носи изобилния и пълен живот, Мъдростта, която съдържа знание и светлина и Истината, която дава  пълната и безгранична свобода.”

„...Бог е дал на човека четири неща, които грижливо да пази: свобода на душата, сила на духа, светлина на ума и доброта на сърцето.”

„Моето учение е за живата природа, за човека, за Разумното в света и за Бога – науката за Любовта... Това, което казвам, няма разлика от това, което е казал Христос. Моето учение е едно продължение.”

„Имате ли това Разумно, Божествено начало у себе си – всичко може да постигнете. Нямате ли Разумното в себе си – ще страдате, докато го придобиете. Придобиете ли го – пътят ви се отваря веднага.”

Петър Дънов
2506


Още категории: